• Slimme en zorgvuldige keuze
 • Gratis dakinspectie
 • Actief door heel NL
 • Deskundig advies
Lekkage dak verzekering

Lekkage dak verzekering: wanneer & hoe dien je een schadeclaim in?

Een lek in je dak kan veel ongemak, forse schade en hoge kosten veroorzaken. Een lek dak ontstaat niet zomaar. Het kan zijn dat je dakbedekking het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Maar er zijn ook tal van andere oorzaken. Kun je dan terugvallen op een daklekkage-verzekering? Daarover gaat deze pagina.

Wij informeren je over situaties waarin je mogelijk een schadeclaim kunt indienen en welke daklekkages al dan niet door een verzekeraar vergoed worden. Je vindt in dit artikel ook een stappenplan hoe je een schadeclaim voor een daklekkage kunt indienen.

Een lekkend dak kan een heleboel ellende veroorzaken. Zorg er daarom voor dat je goed verzekerd bent voor directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt door een lekkage in je dak!

Een lek in je dak kan méér nare gevolgen hebben!

Een lekkend dak kan voor behoorlijke waterschade zorgen. Binnensijpelend regenwater veroorzaakt lelijke vochtplekken in je plafond en/of de muren. Maar vocht kan ook voor schade zorgen die je niét direct ziet. Nat isolatiemateriaal isoleeert bijvoorbeeld stukken minder en dat betekent dat je energiekosten op den duur gaan stijgen.

Vocht is ook een goede voedingsbodem voor zwarte schimmel en meeldauwgroei. De sporen van deze schimmels zijn ongezond voor mens en dier. Het veroorzaakt houtrot en tast bouwstructuren aan. Het is daarom van groot belang dat een lekkend dak zo snel mogelijk wordt opgelost, om nog meer schade – met grotere, financiële gevolgen – te voorkomen!

Lekkages ontstaan door gesprongen leidingen, een lekkende centrale verwarming, maar ook door verouderde daken. Om deze lekkage te lokaliseren en er iets tegen te doen is het belangrijk om eerst vast te stellen waar de wateroverlast exact vandaan komt!

Neem direct contact op met je verzekeraar

Als je een daklekkage hebt, is het eerste wat je moet doen contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij en een claim indienen. Een schade-expert komt de schade beoordelen en bepaalt of deze gedekt is. Maak ook foto’s van het daklek en laat eventuele tijdelijke reparaties uitvoeren om verdere schade te voorkomen!

Houd er rekening mee dat er doorgaans een eigen risico van toepassing is op de opstal- en/of inboedelverzekering. Dit betekent dat je een bepaald bedrag zelf moet betalen voordat de verzekering uitkeert.

Is een lek in het dak verzekerd via de opstalverzekering?

Of een daklekkage wordt gedekt door een opstalverzekering hangt af van de polisvoorwaarden. Over het algemeen dekt een opstalverzekering schade aan de structurele elementen van je huis, inclusief het dak, als gevolg van bepaalde gebeurtenissen, zoals stormschade, blikseminslag, brand, sneeuw- en hagelschade en soms ook waterschade.

Hoe zit het met de inboedelverzekering bij waterschade?

Een inboedelverzekering dekt schade aan persoonlijke eigendommen die zich in je huis bevinden. Deze verzekering dekt doorgaans beschadigde spullen als gevolg van brand, inbraak, storm- of waterschade. Als je te maken hebt met schade door lekkage aan persoonlijke eigendommen, dan valt dit over het algemeen onder de dekking van je inboedelverzekering.

Achterstallig dakonderhoud is nooit verzekerd!

Schade veroorzaakt door achterstallig onderhoud aan een hellend of plat dak is niet verzekerd. Zorg dus altijd dat je ook je dak regelmatig laat controleren én je dak laat reinigen: mos en algen op het dak verzwakken namelijk de vochtbestendigheid van elk soort dakbedekking!

Als er schade is ontstaan door onvoldoende onderhoud, zal de verzekering jouw schadeclaim niet honoreren. Soms worden wel de gevolgschade en eventuele inspectiekosten vergoed.

Wanneer is een daklekkage verzekerd?

Over het algemeen kunnen daklekkages in de volgende situaties worden gedekt door een opstalverzekering:

 1. Reguliere daklekkage: kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals beschadigde dakbedekking door hevige regen, ontbrekende dakpannen of shingles, slechte afdichting rond dakdoorvoeren en meer. In de meeste gevallen dekt de polis deze schade niet.
 2. Lekkage rond dakdoorvoeren: deze lekkage treedt op rond schoorstenen, ventilatiekanalen, dakramen of dakgoten. Als er sprake is van slechte afdichting (zoals slechte kitnaden), dringt er water binnen. Deze schade is mogelijk gedekt door je verzekering.
 3. IJsdamlekkage: ijsdammen ontstaan als ijs en sneeuw smelten en weer langs de dakrand bevriezen. Deze ijsophoping kan onder de dakbedekking sijpelen en zo lekkages kan veroorzaken. Deze schade wordt niet altijd gedekt.
 4. Lekkage door scheuren of beschadiging van dakbedekking: dakbedekkingsmaterialen zoals dakpannen, shingles of dakbedekkingsmembranen kunnen na verloop van tijd verslechteren, scheuren of beschadigd raken. Dit kan leiden tot lekkages als water onder de beschadigde materialen sijpelt. De gevolgen van slecht dakonderhoud worden niet door de verzekering gedekt.
 5. Lekkage door stormschade: harde wind, hagel, vallende takken of andere stormgerelateerde gebeurtenissen kunnen schade aan het dak veroorzaken en lekkages veroorzaken. Deze schade is meestal gedekt.
 6. Lekkage door verstopte dakgoten: Het water stroomt over de randen en hoopt zich onder de dakbedekking op en veroorzaakt onvoorziene schade. Dit is achterstallig onderhoud en de verzekering zal geen schadevergoeding uitkeren.
 7. Dak lek door inbraak: een daklekkage kan ook ontstaan tijdens een inbraakpoging. Deze kun je schade verhalen bij de meeste verzekeraars.
 8. Lekkage door algen- of mosschade: als er veel vocht in de directe omgeving is, kunnen algen en mos op het dak groeien. Als ze niet goed worden verwijderd, dan tasten ze de vochtwerendheid van de dakbedekking aan. Ook hierbij geldt: dit is nalatig onderhoud en valt buiten de verzekering.
 9. Lekkage door construtiefouten, slechte kwaliteit of verzakking van het dak: als het dak verzakt of niet goed is geconstrueerd, kan er water onder de dakbedekking sijpelen en lekkages veroorzaken. Een dergelijke schade wordt niet altijd gedekt. Als je daardoor gevolgschade ondervindt, kun je die schade mogelijk wel verhalen.

Stappenplan: hoe dien je een schadeclaim in bij daklekkage?

Om een uitkering te krijgen bij lekkage aan het dak via je verzekering, moet je de volgende stappen te volgen:

 1. Meld de schade:
  Neem contact op met je verzekeringsmaatschappij om de daklekkage te melden. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren nadat je de lekkage hebt ontdekt.
 2. Volg de instructies van de verzekeraar:
  Je verzekeringsmaatschappij geeft instructies over hoe je een officiële claim moet indienen.
 3. Documenteer de schade:
  Maak foto’s van de lekkage en de schade aan de binnenkant van je huis. Dit helpt om de omvang van de schade vast te stellen en is nuttig bij het indienen van de claim.
 4. Voer tijdelijke reparaties uit:
  Om verdere schade te voorkomen, voer je tijdelijke reparaties uit. Houd alle bonnen en facturen bij voor deze tijdelijke reparaties, omdat de kosten mogelijk worden vergoed als onderdeel van je claim.
 5. Laat een professionele inspectie uitvoeren:
  Laat een ervaren dakdekker snel je dak beoordelen. De verzekeraar zal waarschijnlijk ook een schade-expert inschakelen. De expert bepaalt de omvang van de reparaties.
 6. Dien een gedetailleerde claim in:
  Volg de instructies van je verzekeraar om een claim in te dienen. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten, zoals foto’s, facturen en inspectierapporten, aan de claim toevoegt.
 7. Wacht op de beoordeling:
  Je verzekeringsmaatschappij beoordeelt de claim en bepaalt of deze gedekt is onder je polis. Ze kunnen vragen stellen of om aanvullende informatie vragen.
 8. Ontvang de uitkering:
  Als je claim wordt goedgekeurd, zal je verzekeringsmaatschappij een uitkering toekennen om de kosten van de dakreparaties te dekken. Houd rekening met je eigen risico.

Ben je het niet eens met je verzekeraar?

De schade en het schadebedrag wordt vastgesteld door een schade-expert die voor de verzekeraar werkt. Het kan natuurlijk gebeuren dat je het niet met de schade-expert eens bent. Je kunt dan een contra-expert inschakelen als je twijfels hebt over de beoordeling of afhandeling van je verzekeringsclaim. Een contra-expert is een onafhankelijke expert die wordt ingehuurd om de schade aan je woning te beoordelen en een rapport op te stellen dat jouw belangen vertegenwoordigt bij de verzekeringsmaatschappij.

In sommige gevallen kan de schade aan het dak of de omvang van de reparaties complex zijn. Een contra-expertise helpt dan om de omvang van de schade en de benodigde reparaties nauwkeurig vast te stellen.

Heb je een lek aan het rieten dak?

Een rieten dak is gevoeliger voor lekkages en schade dan traditionele dakbedekkingen. Eigenaren van huizen met rieten daken moeten ervoor zorgen dat ze een opstalverzekering hebben die is afgestemd op dit type dak. Bij het ontdekken van een lekkage moet er snel actie worden ondernomen om verdere schade te voorkomen. Het inschakelen van een gespecialiseerde rietdekker met expertise in rieten daken is van essentieel belang om de oorzaak van de lekkage te identificeren en de nodige reparaties uit te voeren.

Lees meer over daklekkage

Veelgestelde vragen over lekkage dak verzekering

Zijn er specifieke uitsluitingen met betrekking tot daklekkages in mijn polis?

Veelvoorkomende uitsluitingen zijn schade door veroudering, slecht onderhoud of normale slijtage van het dak. Natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen vereisen in zo’n geval vaak extra dekking. Constructiefouten kunnen mogelijk ook worden uitgesloten. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden goed door te nemen en vragen te stellen aan verzekeraar over specifieke clausules en uitsluitingen met betrekking tot daklekkages. Overweeg eventuele aanvullende dekkingen als je je zorgen maakt over de bescherming van je dak tegen lekkages.

Wordt de volledige reparatie of alleen een deel ervan vergoed door de verzekering?

Dit hangt af je polis. In veel gevallen dekken verzekeringen alleen de kosten van reparatie of vervanging van het dak als de schade wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die gedekt is in de polisvoorwaarden. Bovendien kan het eigen risico van de polis van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding.

Hoe beïnvloedt mijn eigen risico mijn dekking voor daklekkages?

Je eigen risico heeft invloed op uw dekking voor daklekkages. Als het eigen risico bijvoorbeeld 500 euro is en de reparatiekosten voor uw daklekkage bedragen 1.500 euro, dan moet je eerst 500 euro zelf betalen. De verzekeraar vergoedt de overige 1.000 euro. Hogere eigen risico’s resulteren vaak in lagere premies voor de verzekering, maar ze betekenen ook dat je meer uit eigen zak moet betalen bij een claim. Het kiezen van het juiste eigen risico hangt af van jouw financiële situatie en risicotolerantie

Is preventief onderhoud aan mijn dak van invloed op mijn verzekering?

Je kunt grotendeels een daklekkage voorkomen door preventief onderhoud te plegen. Dit kan je verzekeringsdekking positief beïnvloeden. Sommige verzekeraars eisen zelfs regelmatig onderhoud voor specifieke dekkingen. Anderzijds kan het nalaten van onderhoud aan een verouderd dak de dekking voor daklekkages bemoeilijken.

Zijn er bepaalde dakmaterialen die niet worden gedekt door mijn verzekering?

Bepaalde dakmaterialen kunnen niet worden gedekt door de verzekering. Sommige verzekeringsmaatschappijen kunnen bepaalde exotische of dure dakmaterialen, zoals zink, koper of leisteen, niet volledig dekken.

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor mijn verzekeringspremie als ik een daklekkageclaim indien?

Het indienen van een daklekkageclaim kan mogelijk leiden gevolgen. Denk hierbij aan premieverhoging, het verlies van kortingen of herziening van de risicoclassificatie. Er is zelfs een risico op niet-verlenging van de polis. Het is daarom essentieel om de kosten van herstel af te wegen tegen de mogelijke premieverhogingen en andere gevolgen. Win daarom advies in bij je verzekeraar voordat je een claim indient om zo een weloverwogen beslissing te nemen.

Gratis & geheel vrijblijvend

Gratis dakinspectie aanvragen
Hulp nodig? Vraag een gratis dakinspectie aan. Wij helpen je graag. Dakinspectie aanvragenBel ons: